niedoskonała mama

niedoskonała mama

złe sekrety

Kiedy dziecko nie musi dotrzymywać sekretu?

W przypadku, gdy ktoś postępuje niewłaściwie-nadużywa alkoholu, stosuje przemoc, co staje się rodzinnym tabu, może namawiać dziecko do dochowania sekretu, w ramach źle pojętej lojalności.