niedoskonała mama

niedoskonała mama

wysokie poczucie własnej wartości