niedoskonała mama

niedoskonała mama

twoje kompetentne dziecko

To nie obowiązki domowe czynią dziecko odpowiedzialnym, ale możliwość decydowania o sobie

„Dzieci, które zachęca się do brania odpowiedzialności za siebie, nabywają także w wysokim stopniu odpowiedzialność za innych.” J. Juul Wielu rodziców sądzi, że droga do nauczenia dzieci odpowiedzialności wiedzie przez egzekwowanie od nich obowiązków domowych: sprzątania, wynoszenia śmieci. Jesper Juul…