niedoskonała mama

niedoskonała mama

rodzic nastawia dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi