niedoskonała mama

niedoskonała mama

przemoc

Jak reagować na agresję słowną? Dlaczego agresor obwinia ofiarę za własną przemoc?

Kobieta, która doświadcza przemocy słownej lub fizycznej, jest obwiniania przez agresora za to, czego się dopuścił i dodatkowo karana, np. milczeniem. Agresor nie przeprasza, nie okazuje skruchy, zachowuje się, jakby to on był ofiarą.

Wystrzegaj się ludzi, którzy karmią się innymi-jak ich rozpoznać i jak sobie z nimi radzić?

Przemocowcy mają dwie twarze: jedną dla ofiary, którą pokazują za zamkniętymi drzwiami i drugą dla świata zewnętrznego. Dobrze się maskują. Na pozór są porządnymi, szanowanymi ludźmi, nierzadko odnoszą sukcesy. Dlatego tak trudno o wsparcie otoczenia, które powtarza ofierze, że przesadza,…