niedoskonała mama

niedoskonała mama

potrzeby emocjonalne dziecka

Jakie potrzeby emocjonalne dziecka są kluczowe dla jego prawidłowego rozwoju i jakie są konsekwencje ich zaniedbania?

Wielu rodziców uważa, że wypełniło swoją rolę wobec dzieci właściwie, ponieważ zadbali o potrzeby fizyczne-ubrania, posiłki, a także o rozwój intelektualny, fundując zajęcia dodatkowe. Jednak z perspektywy prawidłowego rozwoju równie ważne są potrzeby emocjonalne dziecka i dopiero po ich zaspokojeniu…

Skąd ta agresja? Zaspokajaj potrzeby emocjonalne dziecka

Nikt nie rodzi się zły, za agresywnym zachowaniem zawsze stoi jakaś niezaspokojona potrzeba. Jakie potrzeby emocjonalne dziecka powinniśmy natychmiast zaspokoić, gdy okazuje ono swoją frustrację poprzez przemoc wobec rodzica, nauczyciela lub rówieśników?