niedoskonała mama

niedoskonała mama

poczucie własnej wartości

Dlaczego osiągnięciami nie zbudujemy wysokiego poczucia własnej wartości u dziecka i czego tak naprawdę mu potrzeba?

„Istotne jest, byśmy wiedzieli, że wzmacnianie wiary w siebie nie doprowadzi do zbudowania poczucia własnej wartości. To, jak zdolni się czujemy, nie podnosi naszej samooceny. Są to dwie odrębne rzeczy. Dobrze jest się kształcić, rozwijać (…), podbudowywać i wspierać zdolności…

psyche

8 niezbitych dowodów na to, że masz wysokie poczucie własnej wartości

„Zakładanie, że swoją wartość trzeba potwierdzać, to błąd. (…) Nie chodzi o siedzenie z założonymi rękami i liczenie na to, że coś się przydarzy. (…) Takie podejście też jest błędne. Podstawowa wartość człowieka jest uniwersalna, nie zależy od nikogo i…

Nieliczenie się z rzeczywistością – wróg numer jeden wysokiej samooceny

„Wysoka samoocena płynie z nurtem rzeczywistości, niska z nim walczy.” Nathaniel Branden Przejawia się to w lęku przed zmianami, które byłyby korzystne, ale wolimy tkwić w tym, co bezpieczne i znane. Niechęć do próbowania nowych rozwiązań może wynikać z lęku przed…