niedoskonała mama

niedoskonała mama

odpowiedzialne dziecko

To nie obowiązki domowe czynią dziecko odpowiedzialnym, ale możliwość decydowania o sobie

„Dzieci, które zachęca się do brania odpowiedzialności za siebie, nabywają także w wysokim stopniu odpowiedzialność za innych.” J. Juul Wielu rodziców sądzi, że droga do nauczenia dzieci odpowiedzialności wiedzie przez egzekwowanie od nich obowiązków domowych: sprzątania, wynoszenia śmieci. Jesper Juul…

Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności?

Niektórzy rodzice podejmują za dzieci wszystkie decyzje, nie zostawiają im przestrzeni na popełnianie błędów, wyręczają je na każdym kroku, bo sami zrobią wszystko lepiej (lepiej obiorą ziemniaki i zapakują zmywarkę, lepiej zadecydują o dodatkowych zajęciach dziecka), a potem dzieci muszą…