niedoskonała mama

niedoskonała mama

kontrola złości

Ratunku! Nie panuję nad sobą! Jak okiełznać złość?

Nie ma złych i dobrych emocji, są jedynie te przyjemne i dyskomfortowe. Każda emocja, w tym złość – informuje nas o czymś, np. o nie zaspokojonej potrzebie lub o tym, że ktoś przekracza nasze granice. W relacji z drugim dorosłym…