niedoskonała mama

niedoskonała mama

juul

To nie obowiązki domowe czynią dziecko odpowiedzialnym, ale możliwość decydowania o sobie

„Dzieci, które zachęca się do brania odpowiedzialności za siebie, nabywają także w wysokim stopniu odpowiedzialność za innych.” J. Juul Wielu rodziców sądzi, że droga do nauczenia dzieci odpowiedzialności wiedzie przez egzekwowanie od nich obowiązków domowych: sprzątania, wynoszenia śmieci. Jesper Juul…

3 postawy rodzica, które odbierają dziecku poczucie własnej wartości

Dzieci, których potrzeby nie były zaspokajane, mogły czuć się smutne, przerażone i samotne. Jednak najbardziej destrukcyjne dla ich poczucia własnej wartości było to, że te emocje nie znalazły potwierdzenia u osób znaczących.

Masz dość bycia służącą? Sprawdź, jak odmawiać bez poczucia winy

„Chcemy, aby inni nas lubili (choć skutek jest taki, że ani inni, ani my sami siebie nie lubimy). Im bardziej pragniemy być lubiani, tym bardziej ryzykujemy, że zostaniemy wykorzystani albo stracimy szacunek w oczach innych.” J. Juul