niedoskonała mama

niedoskonała mama

Jak osiągnąć cel

Sukces zależy od działań, jakie podejmujesz. Jak osiągnąć cel?

„Przebieg życia każdego z nas zależy od działań, jakie podejmujemy. Jeśli ktoś odpływa w świat pozytywnych fantazji, sam sobie odbiera szansę stania się tym, kim mógłby się stać.” Gabriele Oettingen