niedoskonała mama

niedoskonała mama

adekwatne poczucie własnej wartości