niedoskonała mama

niedoskonała mama

wyznaczanie granic
psyche

Nie rodzimy się z granicami, jakie zachowania rodzica mogą sprawić, że dorosłe dziecko nie będzie stawiać innym granic?

„Problemy z wyznaczaniem granic, to trudność w określeniu, gdzie kończę się ja, a zaczyna inna osoba. Zdrowe granice są wtedy, kiedy przestajemy brać odpowiedzialność za innych ludzi i kiedy przestajemy pozwalać, by inni ludzie przejmowali odpowiedzialność za nas.” M. Beattie

Nie rodzimy się z granicami, jakie zachowania rodzica mogą doprowadzić do tego, że dorosłe dziecko nie będzie stawiać innym granic?

  • odwracanie ról w rodzinie, oczekiwanie, że dziecko będzie emocjonalnym wsparciem dla rodzica, pomocnikiem w trudach codzienności

„Jeśli musieliśmy jako dzieci opiekować się swoim rodzicem, a nie mogliśmy liczyć na opiekę z jego strony, możemy żywić niesłuszne przekonanie, że cudze myśli, uczucia i problemy to nasza odpowiedzialność.” M. Beattie

  • emocjonalne zaniedbanie, porzucenie

„Nadmierna koncentracja rodzica na potrzebach fizycznych dziecka, przy jednoczesnej niedostępności psychicznej i zaniedbaniu potrzeby bliskości emocjonalnej.” K. Schier

  • brak wyznaczania granic i dyscypliny, które przejawiają się brakiem zaangażowania i obojętnością, postawą: „rób, co chcesz!”
  • zawstydzanie, upokarzanie, przemoc, które powodują, że dziecko, aby przetrwać, odcina się od wrażeń z ciała. Jeśli nie wrócimy do odczuwania, nie możemy zauważyć, że ktoś źle nas traktuje ani zareagować. Dziecko bite i upokarzane ma dużą tolerancję na takie zachowania, w zasadzie myśli, że to norma, bo tylko to zna.
  • krytyka i dezaprobata za okazywanie emocji, np. dziecko wyraża złość, marszcząc czoło, a opiekun gasi jego reakcje, mówiąc: „Co to za krzywa mina?”, odrzuca dziecko, gdy przejawia ono spontaniczne emocje. Tak jakby istniało przyzwolenie tylko dla uśmiechu i zadowolenia.
  • wpajanie zasady, że dbanie o siebie jest czymś złym. Zdarza się to często w rodzinach z problemem uzależnienia, w których potrzeby dziecka przeszkadzają w osiągnięciu stanu upojenia. Kosztują pieniądze, angażują energię, etc.

wyznaczanie granic

„Niektórzy z nas nie wyznaczają żadnych granic, inni tworzą mury zamiast granic. Bez granic relacje z ludźmi będą nas przerażać. Będziemy się obawiać utracenia tego, co wypracowaliśmy, łącznie z sobą. Kiedy mamy wewnętrzne granice: wiemy, na ile możemy pozwolić innym w stosunku do nas, możemy pójść gdziekolwiek chcemy, wiedząc, że sobie poradzimy.” M. Beattie

„Zdolność do wyznaczania innym granic wynika z naszego przekonania o tym, na co zasługujemy, a na co nie.” M. Beattie

Fragment książki:

„Wychowałam się z ojcem alkoholikiem i kontrolującą matką. Potem się wyprowadziłam i poślubiłam alkoholika. Kiedy rozpoczęłam leczenie ze współuzależnienia, nie miałam pojęcia, czym są granice, moje życie było tego dowodem. Żyłam w przekonaniu, że muszę robić wszystko, o co ludzie poproszą. Jeśli ktokolwiek w bliskim otoczeniu miał problem, myślałam, że moją rolą jest go rozwiązać. Pozwalałam się źle traktować i czułam z tego powodu winna, dzieci nie miały do mnie za grosz szacunku, pozwalałam im na wszystko. Mój mąż mnie oszukiwał, manipulował mną i stosował przemoc słowną. Czułam się winna.” M. Beattie

Zarówno brak zdrowych granic, jak i mury zamiast granic uniemożliwiają tworzenie bliskich, pełnych emocjonalnego ciepła relacji. Ucząc się swoich potrzeb, oczekiwań i zdrowych granic, których nie pozwolimy innym przekraczać, i które nie podlegają negocjacji, nabieramy odwagi, by się odsłonić.

Dla osób, które tego nie potrafią, substytutem bliskości i sposobem do nawiązywania kontaktu jest kontrola lub nadopiekuńczość, obie postawy wykluczają bliskość. Aby wejść w bliską relację z drugim człowiekiem, trzeba być obecnym i zaangażowanym, mieć kontakt z własnymi emocjami. Nie można tego zrobić, jeśli żyjemy przeszłością lub koncentrujemy się na przyszłości, bo to odwodzi od chwili obecnej, od drugiego człowieka. Bliskość nie jest możliwa z osobą uzależnioną, ponieważ nie ma ona kontaktu z samą sobą, a to wyklucza nawiązanie bliskiego kontaktu z kimkolwiek innym.

Marta Szyszko

na podstawie:

ponad współuzależnieniemdorosłe dzieci

przeczytaj także:

Comments

comments

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o