Dzieci wciąż pozostają bezbronne wobec świata, jego niesprawiedliwości i nierzadko ludzkiego okrucieństwa. To im najtrudniej jest uzyskać niezbędną pomoc, dlatego wciąż powstają nowe organizacje, jak i można liczyć na różne formy pomocy, dzięki którym ci, którzy z różnych względów nie mieli dotąd dostępu do edukacji, pomocy ze strony dorosłych, a i brakowało im środków do normalnego życia, zyskują na nowych możliwościach. Przede wszystkim na możliwości tworzenia więzi, budowania zdrowych relacji rodzinnych.

Jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które ma na celu pomagać dzieciom opuszczonym, osieroconym, jak i zagrożonym utratą rodziców. Organizacja w Polsce działa od 1984 roku, choć jest to Stowarzyszenie międzynarodowe, stąd na pomoc mogą liczyć dzieci na całym świecie, w 135 krajach.

Pomoc dla dzieci

SOS Wioski Dziecięce działa na różnych płaszczyznach, dostosowując swój niejako schemat pomocy, formy oraz możliwości do potrzeb poszczególnych dzieci. W ramach organizacji działają:

  • SOS Wioski Dziecięce, które to stanowią osiedla składające się z 12-14 domów. W każdym domu mieszka rodzina sprawująca opiekę nad powierzonymi im dziećmi. Najczęściej pod opiekę nowych rodziców trafiają rodzeństwa, choć nie tylko. W Wioskach Dziecięcych swoje miejsce znajdują te pociechy, którym rodzice biologiczni nie mogli zapewnić odpowiednich warunków do życia,
  • Program dla młodzieży ma na celu uczyć samodzielnego życia. Jeszcze dzieci, ale już młodzi, dorastający ludzie uczą się prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmują pierwsze prace sezonowe, jak i praktyki przygotowując się do wejścia na rynek pracy. Ci, którzy rozpoczynają studia bądź pracę zawodową, mogą liczyć na dodatkowe formy wsparcia,
  • Rodzinne Domy Czasowego Pobytu stanowią miejsce dla dzieci, które w trybie interwencyjnym musiały opuścić swoje rodziny. Tutaj najmłodsi oczekują na decyzje Sądu Rodzinnego, mając zapewnioną opiekę i zostając otoczonymi bezpiecznym ramieniem dorosłych,
  • Program Umacniania Rodziny bazuje na działaniach wspierających. Badane są potrzeby rodzin, problemy, z jakimi się zmagają i w ten sposób zostaje dostosowana niezbędna pomoc.

Pomoc dla dzieci przyjmuje różne formy po to, by każde dziecko niezależnie od wieku, jak i jego rodzina mogła liczyć na takie wsparcie, jakie aktualnie jest najbardziej potrzebne. Stowarzyszenie stawia zatem na pomoc finansową, wszelkiego rodzaju pomoc materialną, ale i wsparcie psychiczne, emocjonalne, edukację, naukę życia w społeczeństwie i wszystkie aspekty, które nierozerwalnie związane są zarówno z dziecięcym, jak i dorosłym życiem. Szczegółowe informacje, jak pomagać i, na jakie dokładnie formy pomocy mogą liczyć dzieci, a także rodziny, znajdziesz na: https://wioskisos.org/.

Uważasz ten post za przydatny? Podziel się z innymi

Comments

comments