niedoskonała mama

niedoskonała mama

Miesiąc: Sierpień 2017

Osoba, która żyje z dnia na dzień jest zmotywowana jedynie, by zajmować się tym, co przyniesie los, zamiast budować życie, jakiego pragnie – wywiad z Barbarą i Allanem Pease

Dlaczego ludzie, którzy wyznaczają sobie ambitne cele są szczęśliwsi, niż osoby żyjące z dnia na dzień, bez brania odpowiedzialności za swoją przyszłość? Ludzie czują się najbardziej zmotywowani, wizualizując efekt końcowy. Dlatego jesteśmy gatunkiem zorientowanym na wyznaczanie sobie celów. Z jasno…

Jak od uporu dziecka przejść do współpracy bez kar i dominacji?

Dziecko przed ukończeniem szóstego roku życia nie jest jeszcze zdolne do odłożenia swoich potrzeb na bok, by nie postępować „egoistycznie”, ponieważ jego mózg nie jest jeszcze na tym etapie rozwoju. „Dziecko nie jest w stanie dbać o potrzeby innych, dopóki…

Wysoka samoocena dziecka nie zależy od pochwał, ale od tego, czy jest dostrzegane

Jakie zachowania rodzica wpływają na kształtowanie się wysokiej samooceny u dziecka? Badacz Coopersmith sprawdzał, jak w relacji z rodzicem kształtuje się poczucie własnej wartości wartości dziecka. Oto wnioski: „Coopersmith nie stwierdził znaczącej korelacji z takimi czynnikami jak zamożność rodziny, wykształcenie, rejon…

Nieliczenie się z rzeczywistością – wróg numer jeden wysokiej samooceny

„Wysoka samoocena płynie z nurtem rzeczywistości, niska z nim walczy.” Nathaniel Branden Przejawia się to w lęku przed zmianami, które byłyby korzystne, ale wolimy tkwić w tym, co bezpieczne i znane. Niechęć do próbowania nowych rozwiązań może wynikać z lęku przed…

Dzieci nie zachowują się lepiej, kiedy cierpią. Pozytywna dyscyplina – alternatywa dla kar i nadopiekuńczości

Absurdem jest oczekiwanie, że dzieci zaczną zachowywać się lepiej, jeśli rodzic sprawi, że poczują się gorzej, a jednak wielu z nas stosuje kary.